Permakultura …

5.1.2012 zde pro začátek uvádíme otevřený dopis – guru permakultury v Evropě.. Sepp Holzer. Dopis je určený lidem ale i politikům a všem kteří mohou ovlivnit chod věcí. Protože žijí beze strachu. Je to záver poměrně dlouhého dopisu. … více o permakultuře jako systému terapie země anebo systému zahradničení v budoucnu přidáme. Problém dědičnosti současnosti – velké mezery ve společnosti Naši rodiče a prarodiče jsou „utrápeni“ nudou v pensionech pro seniory. Děti a vnuci hloupnou u počítačů, videoher a před televizními obrazovkami. Ačkoliv smysl Tvoření spočívá v tom, aby prarodiče předávali své zkušenosti a svá moudra dětem a vnukům, kteří mají právo na to, ty zkušenosti přijmout, a následně se lépe připravit na život. Musíme si uvědomit, že dnes děláme ve výchově a právě v předávání těch důležitých informací a v konání těch správných věcí obrovskou chybu. „Domy pokolení“ a projekty rodových osad by měly dát možnost vyplnit tuto prázdnotu ve společnosti. Lekce by měla být rozdělena v poměru 50:50 mezi teorií a praxí. V každé mateřské škole by měl být záhonek, na každé základní škole pak hospodářský koutek a na každé vysoké škole statek. To vše jsou praktické pokusné možnosti a vzdělávací střediska pro budoucnost našich dětí a následně i pro další generaci. Vzdělání – specializace – progres – otupění V důsledku současného, tzv. progresivního vzdělávání, jsou mladí lidé vychováváni tak, že jsou odříznuti od Přírody a jsou od ní přímo vytrháváni se svými kořeny, jež mají tak blízko ke všemu živému. Pokud jste neměli šanci pozorovat souvztažnost, sounáležitost a součinnost v kolobězích Přírody, nebudete schopni porozumět jim a pochopit je. Nebudete schopni do tohoto koloběhu Dokonalosti Tvoření ani vstoupit. A jaký je výsledek? Namísto toho, abyste pochopili fungování koloběhů v Přírodě, věříte tomu, že jste schopni je zlepšit, a nakonec s nimi stále jen zápasíte. Vaší úlohou je vměšování se do Přírody s cílem ji napravit, přičemž se neobejdete bez zdravého rozumu a tvořivého myšlení. Naše děti a naši vnuci hloupnou ve školách a na univerzitách, a kolikrát jejich možnosti růstu a rozvoje klesají pod úroveň hlouposti, tudíž je to ještě horší. Není to o tom, že by učitelé a profesoři byli „hloupí.“ Ne! Je to o tom, že profesoři jsou nuceni následovat nějakým koncepcím a přidržovat se všelijakých vzdělávacích postupů a programů, jimiž se také často neřídí. Učitelé se nechávají zneužívat politiky a lobbisty. Ale kde je vůle, tam se najde i cesta, pane profesore!! Jestliže je profesor ovlivněn politickou stranou nebo je pod vlivem lobbistů, není v jeho zájmu a vůli cokoliv měnit. Naše vyspělá věda se natolik odpoutala od praktičnosti, že její teorie už není tak srozumitelná a nepřijímá se již v takových měřítkách. Současná věda ztratila velký počet článků v tomto řetězci. Věda a politika současnosti propásla ten moment, kdy bylo třeba patřičně reagovat na obrovská narušení životního prostředí (oteplování). Vliv peněz a korupce zřejmě blokuje veškeré reakce a znemožňuje veškerá nutná opatření. Katastrofy budou dosahovat nevídaných rozměrů, a způsobí kolaps tohoto pochroumaného systému. Znečištění ovzduší, zamoření vody a půdy, používáním chemie a minerálních hnojiv v monokulturním zemědělství, nás zbavuje zdravé životní osnovy. Výživa – je vaší medicínou. Zemědělec by měl pěstovat potraviny, obohacené životem, a ne jen neplnocenné potravinové prostředky, zamořené chemií, a s jedinou funkcí – nacpat břicho a zatížit lidský organismus. Měl by jako učitel předávat svým blízkým důležité poznání, jak se s úctou obracet na živé tvory, rostliny a živočichy Matky Země. Realita současného světa, prozatím, bohužel vypadá úplně jinak. Směrnice EU, rozvojově – zavazující prostředky (dotace, úvěry) velmi negativně ovlivnili zemědělce. Dnes je každý zemědělec dotacemi přímo posedlý, nejprve pozitivně, ale posléze se projevuje i ta stinná stránka, jíž je posedlost ze závislosti na dotacích, která se projevuje tím, že zemědělec je zaslepen navrácením „dluhu“ EU, a je schopen šidit sebe, to, co tak pracně a dlouhodobě budoval, a hlavně Přírodu, jen proto, aby byl schopen co nejrychleji vše splatit. Zemědělec degradoval a dostal se na nejnižší úroveň – příjemce dotací. Prémie musí kompenzovat omezení a ztráty. Tato forma pomoci neboli tzv. peněžní kompenzace – je pouze částečným odškodným ztrát agrární politiky státních a EU zákonů a směrnic. Ekonomický rozvoj nebo nedostatek – je mottem EU. Odborníci zdokonalují chov zvířat ve velkém, zacházejí s nimi jako se zbožím. Přírodní vztahy mezi živými tvory se úplně vytrácejí. Následkem je hromadné, kruté zacházení se zvířaty. Dalším výsledkem je – mrzačení živých tvorů odstraněním rohů, zkracováním zobáků nebo ohonů, elektrické rány od ohradníků, užití nadměrně velkých ušních značkovacích destiček – známek, atd. Takto utrápené zvíře není schopno vytvářet plnohodnotnou výživu. Pokud zvířeti něco chybí nebo se necítí dobře (především ve výše uvedených podmínkách), vytvořený produkt nepřinese žádný užite Zemědělec – je duší národa! Pokud zemře zemědělec, pojde také Země! V důsledku předepsaných norem pro vedení zemědělství, se staré kulturní obhospodaření majetku nevratně ztrácí. Staré a prověřené metody zpracování mizí nebo se zakazují skrz předpisy EU. Opracování je nařízeno centrálním a ohromným místem, jakým jsou například jatka, velkopekárny, lihovary, mlékárny, sýrárny. Tato centra jsou vysoce dotovány. K tomu, aby tato místa byla nejvíce využita, se zemědělcům zamezuje všemi možnými způsoby ve vlastním zpracování produktů. Zbylé skupince eko – farmářů se omezují dotace EU a zároveň se zvyšují nároky. Následky se regulují samy. Zemědělec je jako otrok na vlastním políčku, často se topící v dluzích, způsobených současnou mechanizací a odborností, utrápený nadměrnou „péčí“ dnešních administrativních výsměchů nafoukaného vládního orgánu. Není tudíž divu, že děti nechtějí pokračovat v cestě útrap svých rodičů. Řešení všech problémů Pro záchranu sebe sama od současného nepraktického, nafoukaného vládního systému, je zapotřebí odvahy a dostačujícího odporu vůči zákonům, které jsou nasměrovány ke zničení všeho živého. Pokuste se projevit trochu empatie vůči rostlinám, živočichům, a také lidem – a položte si otázku, zda byste se cítili dobře na místě těch druhých. Jestliže žížala se cítí dobře, půda bude také zdravá. Stejné je to i s rostlinami i zvířaty. Cítí se dobře, pokud mohou žít v odpovídajícím habitatu, volně. Vždy budete mít navrch a budete úspěšní, pokud budete správně využívat své možnosti. Z půdy je třeba získávat užitek, ne však ji zneužívat. Ekosystém je podporován různorodostí, ne však jednotvárností. Vaší úlohou Tvoření – je řídit, ne však bojovat. Příroda je dokonalá. Nemá v čem se zdokonalovat. Pokud se však rozhodnete přírodu předělat či zdokonalit, bude to jen pouhý sebeklam. Příroda je dokonalá, chyby děláme my – lidé. Strachy jsou nám navazovány opět námi – lidmi. Zbavte se strachů, jelikož strach – je nejhorším společníkem života. Více získáte důstojným a tvořivým přístupem k živým tvorům. Sepp Holzer

Napsat komentář