Plán činnosti

Plán činnosti pro rok 2017 – pro letošní rok máme trochu větší ambice. Konečně jsme se rozhodli, že by bylo lepší se do toho více opřít. Prakticky to bude znamenat daleko větší časový rozsah, než doposud. Tak uvidíme, jestli se plány splní. Máme v plánu zmapovat vhodné lokality pro výsadby, biokoridory atpod.  Zmapovat sehnat souhlasná stanoviska, peníze a začít plán realizovat. Pokud se nám podaří zvýšit aktivitu z dvou výsadeb ročně na čtyři až pět, tak budeme spokojeni.  Pokud seženeme vhodné prostory, rádi bychom zrealizovali příměstský tábor – bohužel motýlí louka je se svým zázemím k této aktivitě nevhodná.  Na motýlí louce bychom rádi pokračovali, nebo rozšířili včelstva, pokud se nám podaří zorganizovat seznámení s včelami pro děti, bude to fajn.

Plán činnosti pro rok 2016 – tento příspěvek píši zpětně, protože něják mi to dřív nešlo,-). Každopádně rok 2016 byl klasicky v podobném režimu, jak ty předchozí léta. Jedna výsadby byla na jaře…  v obci Martínkovice 40ks ovodných stromů. Jarní úklid, byl moc povedený, protože se zúčastnilo spoustu lidí. A taky jsme včelařili. Bohužel podzimní výsadba nedopadla, pro nedostatek času a financí. Konec roku a start nového nám poněkud zkomplikovala legislativa. Nebyl čas žádat o změnu stanov, s tím souviselo i více úředních komplikací.

Plán činnosti pro rok 2014 –  Únor až březen chystáme výroční zprávu a malé odměny za spolupráci. Duben – dle počasí jarní výsadba  dvou dubů. Kontrola a péče o vysázené Jeřáby, naše školkové stromky.  Jarní úklid by možná mohl letos být v podobě zapojení do celorepublikové uklízecí akce, na všem se teprve domlouváme. A těšíme se, že se nás zase letos hodně přidá.   Na jaře plánujeme začít s studiem včelařství. Máme své dva včelaře – ale je nás stále dost, co s včelařením zkušenosti nemáme.  Snad se nám podaří letos už včelín a čmelín umístit na Motýlí louce. V neposlední řádě v průběhu léta péče o louku. Snad se nám znova podaří navázat spolupráci s Summerjob , jako loni. Byl to úžasný přínos a zkušenost. Mezi další plánované akce patří již tradičně stanování na louce, odplevelování a zkulturňování okolí. Předem Vám děkuji za pomoc, spolupráci, finanční příspěvek, nebo jen slova podpory.

S pozdravem Eva J.

Plán činnosti pro rok 2013 – z počátku roku již tradičně pracujeme na výroční zprávě. Ta letos nebude bohužel příliš propracovaná, něják se nám ji nedaří tisknout. Náklady jsou zbytečně vysoké. Město Broumov žádáme o příspěvek na likvidaci obrovské skládky nedaleko Broumova  – u letiště. Odhadem 10tun odpadu.- v rámci Jarního úklidu. Píši projektovou žádost Nadaci Via na činnost sdružení, ale i vlastní práci zde na Broumovsku. V létě první spolupráce s Summerjobem – pomohli nám úžasně s hrabáním sena na Motýlí louce. Ta se na podzim díky předchozímu špatnému čtení mapy nyní rozrostla o cca 0,4 ha dalšího pozemku.  Podzimní výsadba v Heřmánkovicích u p. Voltra. 30 Jeřábů.  Uvidíme se. E.j.

Plán činnosti Stromodění pro rok 2012 18.2.2012 1.setkání nadšenců přírodě blízkých principů., kde chceme zahrnout seznámení s plány a posláním o.s. Stromodění. Jarní úklid – připojujeme se k skautům a snažíme se zapojit širokou veřejnost výzvou o vyklizení odpadků v daný den v blízkém okolí. 28.4.2012 Motýlí louka – to je hlavní projekt roku 2012 . Na katastrálním území obce Martínkovice jsme vyjednali úpravu unikátního, ale velmi zanedbaného pozemku, na kterém chceme realizovat biotop vhodný pro život různých druhů motýlů, hmyzu. A rozšiřování oblasti o vhodné rostlinné druhy. Okrasná školka – pěstování a sázení rostlin je od počátku jedním z našich dlouhodobých cílů. Sázení dubů – jako každoročně výsadba solitérních kusů stromů (15 ks). Trochu se nám komplikuje – soused nás připravil o 15 vzrostlých kusů 🙁 Výchovné řezy a povýsadbová péče . Tematický pobyt v Orlických horách pro předškolní děti. Práce na designování konkrétních permakulturních zahrad  Dětský den spojený se sázením dubů, nebo jiných vhodných stromů.

Napsat komentář