Plán činnosti

Plán činnosti pro rok 2014 –  Únor až březen chystáme výroční zprávu a malé odměny za spolupráci. Duben – dle počasí jarní výsadba  dvou dubů. Kontrola a péče o vysázené Jeřáby, naše školkové stromky.  Jarní úklid by možná mohl letos být v podobě zapojení do celorepublikové uklízecí akce, na všem se teprve domlouváme. A těšíme se, že se nás zase letos hodně přidá.   Na jaře plánujeme začít s studiem včelařství. Máme své dva včelaře – ale je nás stále dost, co s včelařením zkušenosti nemáme.  Snad se nám podaří letos už včelín a čmelín umístit na Motýlí louce. V neposlední řádě v průběhu léta péče o louku. Snad se nám znova podaří navázat spolupráci s Summerjob , jako loni. Byl to úžasný přínos a zkušenost. Mezi další plánované akce patří již tradičně stanování na louce, odplevelování a zkulturňování okolí. Předem Vám děkuji za pomoc, spolupráci, finanční příspěvek, nebo jen slova podpory.

S pozdravem Eva J.

Plán činnosti pro rok 2013 – z počátku roku již tradičně pracujeme na výroční zprávě. Ta letos nebude bohužel příliš propracovaná, něják se nám ji nedaří tisknout. Náklady jsou zbytečně vysoké. Město Broumov žádáme o příspěvek na likvidaci obrovské skládky nedaleko Broumova  – u letiště. Odhadem 10tun odpadu.- v rámci Jarního úklidu. Píši projektovou žádost Nadaci Via na činnost sdružení, ale i vlastní práci zde na Broumovsku. V létě první spolupráce s Summerjobem – pomohli nám úžasně s hrabáním sena na Motýlí louce. Ta se na podzim díky předchozímu špatnému čtení mapy nyní rozrostla o cca 0,4 ha dalšího pozemku.  Podzimní výsadba v Heřmánkovicích u p. Voltra. 30 Jeřábů.  Uvidíme se. E.j.

Plán činnosti Stromodění pro rok 2012 18.2.2012 1.setkání nadšenců přírodě blízkých principů., kde chceme zahrnout seznámení s plány a posláním o.s. Stromodění. Jarní úklid – připojujeme se k skautům a snažíme se zapojit širokou veřejnost výzvou o vyklizení odpadků v daný den v blízkém okolí. 28.4.2012 Motýlí louka – to je hlavní projekt roku 2012 . Na katastrálním území obce Martínkovice jsme vyjednali úpravu unikátního, ale velmi zanedbaného pozemku, na kterém chceme realizovat biotop vhodný pro život různých druhů motýlů, hmyzu. A rozšiřování oblasti o vhodné rostlinné druhy. Okrasná školka – pěstování a sázení rostlin je od počátku jedním z našich dlouhodobých cílů. Sázení dubů – jako každoročně výsadba solitérních kusů stromů (15 ks). Trochu se nám komplikuje – soused nás připravil o 15 vzrostlých kusů 🙁 Výchovné řezy a povýsadbová péče . Tematický pobyt v Orlických horách pro předškolní děti. Práce na designování konkrétních permakulturních zahrad  Dětský den spojený se sázením dubů, nebo jiných vhodných stromů.

Napsat komentář